แจ้งยืนยันการชำระเงินค่าสมัคร


เลขที่บัตรประชาชน :

ยอดเงินที่โอน :

วันเวลาที่โอน(คลิกเลือกจากปฏิทิน) :
วันและเวลาที่โอนต้องตรงกับสลิปโอนเงินเท่านั้น หากมีการสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง กรุณาป้อนวันเวลาที่โอนให้ตรงกับสลิปโอนเงินของตำแหน่งนั้นๆ และห้ามซ้ำกับตำแหน่งอื่นที่สมัคร

ธนาคารต้นทางที่โอน :

หลักฐานการโอนเงิน : (ไฟล์สลิปควรเป็นไฟล์ที่มองเห็นชัดและสามารถอ่านออก)

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 Mb และไฟล์ประเภท JPG , JPEG , PNG เท่านั้้น
การใช้หลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการโอนเงินให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ
หากพบปัญหาในการแจ้งชำระเงินให้แจ้งปัญหามาที่อีเมลล์ pchaiyan@medicine.psu.ac.th