การใช้คูปองโครงการ Smart Health
ขั้นตอนการใช้วงเงินที่ได้รับเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ
 
  1. บุคลากรแตะบัตรประจำตัวเมื่อประสงค์จะชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพด้วยวงเงินในบัตร
  2. ร้านค้ากรอกราคาอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ และร้านค้าจะเก็บสลิปค่าสินค้าไว้
  3. บุคลากรตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ ได้จาก
- สแกนบัตรบุคลากรกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
- ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://medhr.medicine.psu.ac.th/personnel/ewallet 
- ตรวจสอบผ่าน QR-Code
- กรณีได้รับวงเงิน แต่สแกนบัตรประจำตัวบุคลากร ณ ร้านค้าแล้วไม่แสดงตัวตนว่าเป็นบุคลากรคณะฯ กรุณาติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (โทร 1951 ปฐมฤกษ์)
หมายเหตุ
- ค่าตอบแทนนี้ไม่ใช่จำนวน mCOIN ในระบบแอพลิเคชั่น my Health First
- ร้านค้าจะไม่รับฝากแตะบัตร เพื่อกระจายโอกาสให้บุคลากร ผู้ป่วย บุคคลทั่วไปเข้าถึงการซื้อสินค้าอย่างเท่าเทียมกัน

 

เมื่อ: 21 ต.ค. 62, 10:48 น. เข้าชมทั้งหมด: 659 ครั้ง