การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน (ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ)

การประเมินค่างาน (เกณฑ์เดิม)
การประเมินแต่งตั้ง (เกณฑ์เดิม)


เมื่อ: 18 เม.ย. 65, 18:41 น. เข้าชมทั้งหมด: 535 ครั้ง