การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน (ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ)

การประเมินค่างาน (เกณฑ์เดิม)
การประเมินแต่งตั้ง (เกณฑ์เดิม)


เมื่อ: 19 ต.ค. 64, 13:46 น. เข้าชมทั้งหมด: 527 ครั้ง