การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน (ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ)

การประเมินค่างาน (เกณฑ์เดิม)
การประเมินแต่งตั้ง (เกณฑ์เดิม)


เมื่อ: 17 มิ.ย. 64, 11:42 น. เข้าชมทั้งหมด: 586 ครั้ง