การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

>>> การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน (ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ) <<<

การประเมินค่างาน (เกณฑ์เดิม)
การประเมินแต่งตั้ง (เกณฑ์เดิม)


เมื่อ: 12 ต.ค. 66, 09:03 น. เข้าชมทั้งหมด: 670 ครั้ง