การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน (ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ)
การประเมินค่างาน
การประเมินแต่งตั้ง


เมื่อ: 30 มี.ค. 63, 15:50 น. เข้าชมทั้งหมด: 150 ครั้ง