การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                               
โครงการจัดอบรม
1.  DMED PSU  เว็บไซต์ สำหรับรับข่าวสารอบรม ทั้งภายใน ภายนอก และหลักสูตรสำหรับ IDP
2. 
 โครงการจัดอบรมและการเดินทางไปปฏิบัติงาน ★★★ เข้าระบบโครงการ การจัดอบรมและการเดินทางไปปฎิบัติงาน
3.  HRD NEWs  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการพัฒนาตนเอง
     

ศึกษาต่อ-ฝึกอบรม
1. คู่มือการศึกษาต่อและที่เกี่ยวข้องการศึกษา
2. ฝึกอบรมเฉพาะทาง
3. ฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
4. การจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ-ฝึกอบรมสมรรถนะ Cometency
1. Core Cometency 
2. Managerial Competency  
3. Functional Competency  


การขออนุมัติไปปฏิบัติงานในประเทศ และ ณ ต่างประเทศ
1. 
2. 


นักศึกษาฝึกงาน
1. ​ ใบรับรองการฝึกงาน (อิเล็กทรอนิกส์)   
   ขอความร่วมมือพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงาน  กรอกข้อมูลของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ในแบบฟอร์ม Internship E-Certificate 
   เมื่อนักศึกษาจบการฝึกงานจะได้รับใบรับรองดังกล่าวผ่านช่องทาง E-mail

2.  ระเบียบการแต่งกาย นักศึกษาฝึกงาน DO&DON'TS (ภาพแนบด้าน ล่าง)กิจกรรม QSC    Link QSC 
 

เมื่อ: 20 พ.ค. 67, 16:04 น. เข้าชมทั้งหมด: 10 ครั้ง