ตรวจลงตราในหนังสือเดินทางราชการ (Official Visa)

การขอตรวจลงตรา ในหนังสือเดินทางราชการ (Official Visa) 
และเอกสารการประกอบ การขอตรวจลงตรา ในหนังสือเดินทางราชการ (Official Visa) 


 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
  1. ประเทศที่ยกเว้น วีซ่า  (หน้าที่ 1-2)
  2. ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ (หน้าที่ 3 )     
วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) 
  1. แผนที่สมาชิกกลุ่มเชงเก้น  
  2. ผู้ถือวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชิกโดยถือใบอนุญาตเพียงแค่ใบเดียวแต่สามารถเดินทางข้ามประเทศในกลุ่มได้

การชี้แจ้ง การขอหนังสือนำวีซ่า              

บริการอื่น


  

 

เมื่อ: 18 ม.ค. 67, 16:10 น. เข้าชมทั้งหมด: 763 ครั้ง