โครงการอบรมข้อควรรู้ทางกฎหมายด้วยคณะแพทยศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการ “ข้อควรรู้ทางกฎหมายสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ในวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยการอบรมครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้
     o กฎหมายปกครอง
     o กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
     o กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
     o กฎหมายว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลัง
     o กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
     o กฎหมายเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร
     o กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ท่านใดสนใจเข้าร่วมสามารถ
 - ลงทะเบียนได้ที่ : https://qrgo.page.link/5Uhjd
 - กำหนดการ : https://qrgo.page.link/yJV1A
 - เอกสารประกอบการอบรม : https://qrgo.page.link/Loy6d
หรือ QR code ที่แนบมาพร้อมนี้
กำหนดเปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 (รับจำนวนจำกัดวันละ 100 คน) 


เมื่อ: 15 มี.ค. 64, 09:52 น. เข้าชมทั้งหมด: 246 ครั้ง