การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (Work motivation)

 
          ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (Work motivation)” เพื่อการเรียนรู้ สร้างความสุขแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับตนเอง พร้อมรับมือและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีกำหนดจัดโครงการในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม Professionalism และกลยุทธ์ 3 (SO3) Smart Organization ดึงศักยภาพและความคิดเห็นที่หลากหลายในการร่วมกันขับเคลื่อนคณะฯ ต่อไป
 
วันที่อบรม : 29 กุมภาพันธ์ 2567 
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์
เวลา : 10.30 – 14.00 น.
จำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง
 
ลงทะเบียนได้ที่  หรือ Scan : https://forms.gle/f3Ps9UdyTyk4g1cQ9
 
เอกสาร : https://link.medicine.psu.ac.th/OKaCKF5N


เมื่อ: 2 ก.พ. 67, 14:12 น. เข้าชมทั้งหมด: 760 ครั้ง