การพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน

ขั้นตอนการเข้าระบบพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองการทำงาน

งานการเจ้าหน้าที่ 
ตึกบริหารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ 1140-1144 
Email: person@medicine.psu.ac.th

คลิกที่นี้

 


เมื่อ: 25 ธ.ค. 63, 08:33 น. เข้าชมทั้งหมด: 4,327 ครั้ง