ประกาศให้ทุนคณะแพทยศาสตร์ และรับสมัครงานทั่วไปประกาศให้ทุนคณะฯ
ประเภททุน จำนวน (ทุน) ระหว่างวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน (นักศึกษารังสีเทคนิค) 4  
ประกาศขยายเวลารับสมัครให้ทุนอุดหนุน (สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย)  2 ตั้งแต่บัดจนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
     
     

รับสมัครงานทั่วไป
ตำแหน่งที่รับสมัคร หน่วยงาน วันที่รับสมัคร รายละเอียดอื่น
ศัลยแพทย์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ธค.63 - 31 พค.64 http://www.dpmcloud.org/
รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 16 เมย.64 - 14 พค.64   

เมื่อ: 28 เม.ย. 64, 09:56 น. เข้าชมทั้งหมด: 425 ครั้ง