ประกาศให้ทุนคณะแพทยศาสตร์ และรับสมัครงานทั่วไปประกาศให้ทุนคณะฯ
ประเภททุน จำนวน (ทุน) ระหว่างวันที่
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย https://bit.ly/3lpiR8r
     

ประกาศรับสมัคร / ประกาศรายชื่อ 
ตำแหน่งที่รับสมัคร หน่วยงาน วันที่รับสมัคร รายละเอียดอื่น
ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สาขาศัลยศาสตร์ต่อมไร้ท่อ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 https://bit.ly/3xBh8TY
ประกาศรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 5 อัตรา ฝ่ายบริการพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 https://bit.ly/3MvbWVD
 
        

เมื่อ: 9 มิ.ย. 65, 14:42 น. เข้าชมทั้งหมด: 19 ครั้ง